6 listopada 2022 admin

Leczenie kanałowe pod mikroskopem w gabinecie Dentiq

W naszym gabinecie lekarze wykonują zabiegi leczenia kanałowego pod mikroskopem marki Carl Zeiss.

Leczenie pod mikroskopem to wiele zalet dla pacjenta.
Pozwala ono znacznie skrócić czas trwania zabiegu (w niektórych przypadkach może on zostać przeprowadzony podczas jednej wizyty) oraz podnieść jego precyzję i skuteczność (mikroskop może powiększyć pole operacyjne aż dwudziestopięciokrotnie)

Urządzenie to jest ogromną pomocą dla lekarza, który może odnaleźć wszystkie kanały, a następnie je precyzyjnie wyczyścić oraz wypełnić.
O użyciu mikroskopu w trakcie leczenia decyduje lekarz.

Wskazaniem do skorzystania z mikroskopu w leczeniu endodontycznym są:
– wszystkie przypadki nieodwracalnego zapalenia miazgi
– udrażnianie wąskich, trudnych do zlokalizowania, zobliterowanych i zakrzywionych kanałów
– uszkodzenie kanału korzeniowego, np. jego perforacja.
– usuniecie z kanału fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego
– ponowne leczenie kanałowe tzn. re-endo
– leczenie kanałowe zębów z niezakończonym rozwojem korzeni
– diagnostyka złamań korzenia i pęknięć dna komory zębów wielokorzeniowych
Zabieg z użyciem mikroskopu przeprowadzany jest w pozycji leżącej, co znacząco poprawia komfort pacjenta a jednocześnie pozwala lekarzowi na swobodny dostęp do objętego leczeniem zęba.
Podczas zabiegu leczony ząb jest izolowany od pozostałych za pomocą koferdamu. Unika się w ten sposób ryzyka przedostania się bakterii ze śliny do kanałów.

Zadzwoń do nas lub odwiedź nas!

Jesteśmy w centrum Zamościa - naprzeciwko galerii Twierdza